U okviru proketa “Jačanja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, u saradnji sa Green Home, Društvom mladih ekologa iz Nikšića, Sjevernom zemljom iz Berana i Zelenom akcijom iz Zagreba će u toku 2017. i 2018.godine sprovesti nacionalnu kampanju o Natura 200o staništima. Cilj kampanje je da pomogne zaštitu ugroženih staništa koja su prepoznata kao buduća Natura 2000 područja, kao i formiranje Lokalnih Grupa za Zaštitu i jačanje kapaciteta građana da zagovaraju zaštitu potencijalno zaštićenih područja.

Obzirom da je projekat „Uspostavljanje Natura 2000 u Crnoj Gori“ počeo sredinom 2016. godine i da se ova mreža zaštićenih područja bazira na istraživanjima koja se sprovode, Centar za zaštitu i pročavanje ptica će imati dovoljno podataka da identifikuje najugroženija staništa sa aspekta osjetljivosti ekosistema i eventualnih ugrožavajućih faktora antropogene prirode poput velikih insfrastrukturnih zahvata u prostoru.

Share This

Podijelite članak

Podijelite ovaj članak sa vašim prijateljima!