U okviru proketa “Jačanja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” NVO Društvo mladih ekologa iz Nikšića u saradnji sa Green Home , Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, Sjevernom zemljom iz Berana i Zelenom akcijom iz Zagreba će u toku 2017. i 2018.godine sprovesti nacionalnu kampanju o upravljanju vodama. Cilj ove kampanje je je jačanje svijesti javnosti o potrebi zastite vodnih resursa i izgradnji kapaciteta nevladinih organizacija koja će doprinijeti većem učešću građana i medija u procese donošenja odluka od opšteg interesa za zajednicu.

Očekivani rezultati ove kampanje su:

l

Analizirana uskladjenost pravnih tekovina u oblasti zaštite voda i povećana transparentost rada nadležnih državnih i lokalnih institucija

Ojačani kapaciteti i povezanost NVO na polju zajedničkog djelovanja u cilju zaštite vodenog resursa
w

Unaprijeđena saradnja između NVO i nadležnih institucija na lokalnom i nacionalnom nivou koje se bave implemantacijom politika zaštite vodenog resursa

Bolja prezentacija pravne dokumentacije o vodenom resursu

Ojačana svijest javnosti i lokalne zajednice u oblasti menadžmenta zaštite vodenog resursa i primjene pravnih tekovaina

Share This

Podijelite članak

Podijelite ovaj članak sa vašim prijateljima!