Nevladine organizacije Društvo maldih ekologa Nikšić, Sjeverna zemlja i Green Home održali su u Nikšiću i Beranama dva informativna dana u okviru kojih su gradjanima ova dva grada dijelili informativni materijal  i razgovarali o stanju životne sredine u njihovom gradu i šire. Materijal koji je bio dostupan na štanovima pripremljen je u okviru projekta Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu.

Ovim dogadjajima Koalicija 27 je obilježila 5. Jun,  Svjetski dan životne sredine sa ciljem da se građani upoznaju sa značajem i potrebom očuvanja i unapređenja stanja životne sredine u Crnoj Gori kao i da se od građana dobije misljenje i prikupe informacije o najvećim ekološkum problemima u njihovim sredinama.

Share This

Podijelite članak

Podijelite ovaj članak sa vašim prijateljima!