Kampanje

Okrugli sto u Beranama posvećen upravljanju otpadom

Okrugli sto pod nazivom Upravljanje otpadom u Crnoj Gori – izazov na putu evropskih integracija, je organizovan 21.09.2016. godine u Regionalnom biznis centru, u Beranama.Ovaj događaj je realizovan u sklopu projekta „Izgradnja kapaciteta za bolju životnu sredinu u...

Kampanja o upravljanju vodama

U okviru proketa “Jačanja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” NVO Društvo mladih ekologa iz Nikšića u saradnji sa Green Home , Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, Sjevernom zemljom iz Berana i Zelenom akcijom iz Zagreba će u toku 2017. i 2018.godine...

Kampanja o Natura 2000 staništima

U okviru proketa “Jačanja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica, u saradnji sa Green Home, Društvom mladih ekologa iz Nikšića, Sjevernom zemljom iz Berana i Zelenom akcijom iz Zagreba će u toku 2017. i 2018.godine...

Kampanja o upravljanju otpadom

U okviru proketa “Jačanja kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori” NVO Sjeverna Zemlja iz Berana u saradnji sa Green Home, Centrom za zaštitu i proučavanje ptica, Društvom mladih ekologa iz Nikšića, i Zelenom akcijom iz Zagreba će u toku 2017. i 2018.godine...

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama