EXPEDITIO

Centar za održivi prostorni razvoj je nevladina organizacija sa sjedištem u Kotoru (Crna Gora), osnovan 1997. godine od strane šest studenata arhitekture na Univerzitetu u Beogradu. Od tog vremena, EXPEDITIO je implementirao više od 100 projekata i aktivnosti koje se bave različitim pitanjima održivog prostornog razvoja, kao što su: urbano i ruralno planiranja i upravljanje, zaštita kulturne baštine i pejzaža, promocija principa održivih gradova ijavnih prostora, podsticanje gradnje po principima zelene arhitekture i energetske efikasnosti i slično.

Misija EXPEDITIO je podsticanje održivog prostornog razvoja u Crnoj Gori i regionu jugoistočne Evrope kroz djelovanje u oblasti održive arhitekture, kulturnog nasljeđa, urbanog planiranja i kroz projekata koji doprinose ukupnom razvoju civilnog društva i društva uopšte.

Glavne vrste aktivnosti koje EXPEDITIO sprovodi su: razvoj studija i istraživanja, organiziranje događanja (radionice, diskusije, predavanja, seminara, izložbe, treninzi …), aktivnosti zastupanja, kampanje, izdavaštvo, akcije u javnim prostorima itd.

EXPEDITIO je aktivni član nekoliko regionalnih i EU mreže, kao što su: Civilno Scape, mreže Balkan Express, Europa Nostra i Mreže za nasleđe jugoistične evrope. Naši rpedstavnici/ce su angažovani na izradi najvažnijih nacionalnih i lokalnih dokumenta kao što je Nacionalna Strategija održivog razvoja ili Strategija razvoja kulture u Opštini Kotor.

Za svoje aktivnosti u oblasti urbanog razvoja, EXPEDITIO je dobio nekoliko nagrada i priznanja na nacionalnom i regionalnom nivou.

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu