Regionalna razvojna agencija

Bjelasica, Komovi i Prokletije

Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije je osnovana u decembru 2009. godine, uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i na inicijativu lokalnih partnera.

Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije ima značajno iskustvo u oblasti regionalnog i ruralnog razvoja, pogotovo u sektorima koji se tiču planinskog turizma, nacionalnih parkova, kulturnog turizma kao i seoskog turizma.

Kako se u regionu nalaze dva nacionalna parka a uskoro će biti proglašen i regionalni park prirode Komovi, tako je i zaštita prirodnih resursa jedan od najvažnijih prioriteta agencije.

Najvažnije dosadašnje aktivnosti agencije u ovom polju su:

Kreiranje održivih turističkih proizvoda u nacionalnim parkovima

Kako bi se dali pozitivni primjeri projekata koji donose ekonomske benefite, a pritom ne ugrožavaju životnu sredinu.

Podizanje nivoa svijesti kod lokalnog stanovništva

Agencija daje primjer svojim ukupnim radom kako se treba starati o zaštiti životne sredine.
R

Podrška botaničkim baštama

Podržali smo botaničke bašte u Plavu, Andrijevici i Kolašinu, kako bi se zaštitili i na najbolji način promovisali biodiverziteti regiona.

Izrada promotivnih materijala

Izrađivali smo promotivne materijale sa ciljem da se utiče na lokalno stanovništvo kada je značaj očuvanja životne sredine u pitanju.

Izrada studije izvodljivosti za toplifikaciju Kolašina koristeći biomasu kao gorivo

Primjer kako se na održiv način može stavarati toplotna energija, koristeći drvni otpad kao gorivo.

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu