Zeleni Crne Gore

Greens of Montenegro

Nevladina organizacija “Zeleni Crne Gore” formirana je na Osnivačkoj konferenciji koja je održana 2. februara 2002. godine, na kojoj je bilo prisutno više od 300 učesnika, uključujući i oko 30 članova Inicijativnog odbora. Organizacija ZELENIH upisana je u Registar nevladinih udruženja 21. 03. 2002. godine pod registraskim brojem 1517.
Osnovni motiv formiranja organizacije i njen cilj je u okupljanju građana, entuzijasta, stručnjaka i organizacija zainteresovanih za realizaciju ideje i cilja o stvaranju Crne Gore kao ekološke države, te djelovanje u pravcu očuvanja, unapređivanja, afirmacije i promocije prirodnih i kulturnih vrijednosti Crne Gore. U tom cilju nevladina organizacija razvija aktivnosti na nivou lokalne zajednice, gdje djeluju organizacije, na nivou Crne Gore, sarađujući sa drugim organizacijama i državnim organima i institucijama, kao i sa inostranim organizacijama.

NVO “Zeleni Crne Gore

Adresa:  Ulica Ivangradska bb (zgrada Mjesne zajednice Tološi) 81000 Podgorica

Telefon:  ++382 20 281 193
Fax:        ++382 20 281 192

E-mail:   [email protected]
Web: www.mgreens.co.me

Zeleni Crne gore

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu