Naša akcija

Radi danas za bolje sjutra.

NVO „Nasa akcija“ je osnovana 2012 godine kao nevladino udruzenje ciji je opsti cilj razvoj svijesti gradjana kao i njihovo ukljucivanje u socijalni, ekonomski, ekoloski i kulturni razvoj drustva, kvaliteta zivota gradjana i lokalne zajednice u cijelini. Ciljeve organizacije planirane su biti ostvarene kroz jacanja volonterizma i gradjanskog aktivizma.

Djelatnosti organizacije:

– Edukacija građana o ekonomsko-socijalnim problemima i načinima njihovog prevazilaženja, razvoju ruralnih oblasti, ekologiji i potrebi očuvanja kulturnih dobara

– Jacanje svijesti zajednice o njihovom uticaju, ulozi i odgovornosti u razvoju vrijednosti civilnog drustva, odrzivom razvoju zivotne sredine i ocuvanje kulturne i prirodne bastine

– Podsticanje ekonomskog razvoja zemlje, sa akcentom na odrzivi razvoj konkretnih lokalnih zajednica uzimajuci u obzir specificnost lokalnog potencijala

-Osmišljavanje, organizovanje, koordiniranje radnih, humanitarnih i drugih akcija zajedno sa lokalnim upravama i građanima u lokalnim zajednicama, drugim organizacijama i biznisima.

-Povezivanje i umrežavanje NVO u cilju sprovođenja zajedničkih projekata od značaja za zajednicu i šire.

-Uključivanje sto veceg broja u sprovođenje radnih akcija.

-Razvijanje ljudskih resursa kroz akcije, komunikaciju, zajednički rad i ostvarivanje ciljeva u lokalnim zajednicama kroz mobilizaciju I uključivanje I umrežavanje NVOa, marginalizovanih grupa i građana svih uzrasta i opredeljenja.

Kontakt osobe: Patricia Pobrić i Vuk Koljenšić

Kontakt email: [email protected]

2 + 9 =