Ekološka država koja to nije

20.09.2020. Podgorica – Iako je Crna Gora Ustavom deklarisana kao ekološka država, realna namjera primjene ovog koncepta nikad nije postojala. Kao prilog ovoj tezi ide činjenica da su dva veoma važna strateška dokumenta po životnu sredinu, „Smjernice o pravcima...