CENTAR EKOLOŠKIH INICIJATIVA

NVO Centar ekoloških inicijativa je osnovana 28.11.2014.godine sa sjedištem u Beranama , ulica 29 Novembar 18a.

Osnovni ciljevi ciljevi ove organizacije su zaštita životne sredine , podizanje ekološke svijesti, promocija zdravih stilova života , podsticanje aktivizma mladih iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine , edukacija stanovništva o ekologiji itd. Od osnivanja NVO odrađeno je nekoliko projekata: Čuvari prirode; EKO Rendžeri; Podizanje ekološke svijesti kroz kontinuiranu edukaciju.

Kontakt: [email protected]

Tel: +382 68 111 762

14 + 9 =