Natura

Natura Kolašin

NVO Natura je formirana 25. juna 2002. godine sa misijom rješavanja ekoloških problema u regionu kroz konkretne aktivnosti na terenu, proces javnog zastupanja i promociju održivog razvoja. Do sada je NVO Natura uspješno realizovala preko 50 projekata. 

Tokom četrnaestogodišnjeg rada NVO Natura je realizovala niz projekata koji se tiču sakupljanja podataka na terenu, rada u oblasti poljoprivrede i održivog turizma.

Najznačajniji projekti: 

Regionalni centar javnog zastupanja (2003-2006.god) pokrivao je teritorije opština Kolašin, Mojkovac i Bijelo Polje. Donator: USAID/CHF

Od 2006. – 2008. NVO Natura je uz podršku Rokfeler brothers fondacije realizovala projekat Centar za promociju održivog razvoja. Cilj projekta je bio očuvanje i unapređenje životne sredine kroz promociju održivog razvoja, a u prvom redu održivog turizma.
U toku 2006 – 2007.god NVO Natura je realizovala projekat „Zaštita flore Sinjavine, Bjelasice i Komova“ koji podržao Svjetski fond za zaštitu prirode – WWF. Projekat je između ostalog rezultirao izradom tri vrste brošura i šest vrsta razglednica koje imatju zaštitni, edukativni i promotivni karakter.

NVO Natura je u periodu 2012 – 2013 bila ključni implementacioni partner za opštine Kolašin i Mojkovac u okviru Projekta ekonomskog razvoja koji su implementirali CHF/USAID. NVO Natura je pružala tehničku pomoć u pripremi projekata i vršila monitoring odobrenih projekata iz sektora turizma i poljoprivrede.

U toku je projekat IPA prekogranične saradnje Crna Gora – Kosovo u kome je NVO Natura partner. Glavni partner sa crnogorske strane je Zavod za zapošljavanje Crne Gore. NVO Natura je zadužena između ostalog za realizaciju obuke nezaposlenih lica za uzgoj, preradu i plasman ljekovitog bilja i šumskih plodova.

NVO Natura učestvuje u realizaciji niza aktivnosti oživljavanja kulturnog, zabavnog i sportskog života u Kolašinu koje realizuje Društvo prijatelja Kolašina u ovkiru manifestacije Udahni Kolašin koja se održava od početka jula do kraja avgusta svake godine.

NVO Natura u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore, Biroom rada Kolašin i Opštinom Kolašin godinama realizuje lokalne javne radove na uređenju Botaničke bašte i Park šume Dulovine, kao i sportske zone.

NVO Natura je aktivna dugi niz godina na sjeveru Crne Gore i ima i profesionalne i tehničke kapacitete za sprovođenje projekata. NVO Natura posjeduje sopstvenu kancelariju (40m2) sa svom neophodnom opremom (kompjuteri, fax, skener, fotokopiridr), kao i sopstveno vozilo.

Takođe, NVO Natura ima izuzetno dobru saradnju i komunikaciju sa svim partnerima na sjeveru Crne Gore, kako sa opštinskim institucijama tako i sa nevladinim sektorom.

e-mail [email protected]

telefon: 00382 69 074 766

Više informacija o nama možete naći na našoj FB stranici