Centar za zaštitu i proučavanje ptica

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) osnovali su u decembru 2000. godine ornitolozi Zavoda za zaštitu prirode, Prirodnjačkog muzeja, Nacionalnih parkova uz podršku studenata Prirodno-matematičkog fakulteta, Odsjek biologija.

CZIP je član IUCN-a i BirdLife International-a, svjetskih autoriteta u oblasti zaštite prirode.

Misija

Misija CZIP-a je zaštita ptica i ostalih biljnih i životinjskih vrsta, njihovih staništa, monitoring biodiverziteta, edukacija građana, popularizacija naučnih istraživanja, kao i saradnja sa drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Vizija

Vizija Centra je harmonija u odnosu između ljudi i prirode i ekonomski razvoj baziran na principima održivog korišćenja resursa.

Ciljevi organizacije su:

U

Da pokreće, podstiče i pomaže naučno i stručno istraživanje ornitofaune i ostalih biodverzitetskih grupa na području Crne Gore

Da promoviše i prezentuje domaćoj i stranoj javnosti bogatstvo i raznolikost biodiverziteta

l

Da edukuje i razvija svijest ljudi o poznavanju ptica i ostalih pripadnika biodiverziteta

r

Da ukazuje na potrebe i način zaštite ptica i njihovih staništa, kao i drugih pripadnika biodiverziteta

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu