Zero Waste Montenegro

Zero Waste Montenegro je nevladina organizacija osnovana 2016 godine, kao ogranak Zero Waste Europe.

Misija organizacije Zero Waste Montenegro je podizanje svijesti građana kroz edukaciju i iniciranje promjene ponašanja kako bi se spriječio nastanak novih i širenje već postojećih nelegalnih deponija, ali i uticalo na smanjenje količine otpada kojeg proizvodimo. Recikliranje je takođe jedan od glavnih fokusa Zero Waste Montenegro, kao i nuđenje rješenja za efektivno i održivo upravljanje otpadom kako na lokalnom, tako i na državnom nivou.

Naši ciljevi i projekti se mogu podijeliti u 3 kategorije:

Zero Waste Lifestyle

Predstavlja filozofiju življenja kojom individua u svojim svakodnevnim navikama uzima u obzir proizvodnju otpada.Stoga promjenom svojih navika i primjenom alternativnih proizvoda smanjuje količinu otpada koje individualno proizvede.

Zero Waste Citys

Gradovi bez otpada je program sertifikacije gradova i opština koji smanje količinu proizvedenog otpada, otpada odloženog na deponije, implementiraju sistem sortiranja otpada, i utiču na promjene navika svojih stanovnika prema otpadu.

Zero Waste Business

Pomažemo biznisima da uspostave efikasan, održiv i ekonomičan način poslovanja koji smanjuje količinu proizvedenog otpada, i izbacuje iz upotrebe plastiku za jednokratnu upotrebu. Radimo na redizajnu proizvoda i procesa kao i transformaciju linearnog sistema u cirkularni.

Hijerarhija naših vrijednosti i prioriteta u radu i projektima:

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu