Dijalog o prirodnim resursima ključni

Vojinović: Preporuke ukazuju na skoro otvaranje poglavlja 27

Koalicija 27: Pitanje životne sredine hitno uvrstiti u prioritete

Analiza: Mehanizmi zaštite prirode

ANALYSIS: Chapter 27-Environment and Climate Change – English version

ANALIZA: Pregled stanja u poglavlju 27-Životna sredina i klimatske promjene

TV prilog: konferencija za medije 14.06.2018

Web baner povodom Svjetskog dana voda

Bilbord – Svjetski dan šuma

Zajednička deklaracija konsultativnog odbora civilnog društva EU i Crne Gore

FINAL Joint declaration 13th EU-Montenegro Civil Society JCC_final

Komentari Koalicije 27 na UNESCO izvještaj

  Podgorica, 11.06.2019. - Koalicija 27 pozdravlja izvještaj UNESCO misije u dijelu koji se odnosi na uticaj izgradnje auto-puta Bar – Boljare na rijeku Taru. Očigledno je da devastacija koja se mjesecima odvija na rijeci Tari privlači paznju svih relevantnih...

Komentari Koalicije 27 na Izvještaj Evropske komisije za Crnu Goru

Podgorica, 30.05.2019. - Koalicija 27 podržava mišljenje Evropske komisije iz objavljenog izvještaja o Crnoj Gori koji je u saglasnosti sa...

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama