Društvo mladih ekologa Nikšić

Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN) je nevladina, neprofitna ekološka organizacija osnovana 18. januara 1993. god. na inicijativu studenata Filozofskog fakulteta iz Nikšića. Organizacija ima 667 registrovanih članova, i 25 registrovanih aktivnih volontera.

Osnovni cilj DMEN-a je zaštita i unapređenje životne sredine u skladu sa principima održivog razvoja.

Misija organizacije se zasniva na zaštiti i unapređenju životne sredine i prirodnih resursa u pravcu dostizanja ciljeva održivog razvoja kroz uključivanje i saradnju svih činilaca društva.

Organizaciju predstavlja Izvršni direktor. Na osnovu sistematizacije radnih mjesta u okviru organizacije, projektima i akcijama rukovodi tim sa pozicije Izvršnog direktora, Program koordinatora i Projekt Menadžera/ Asistenata. DMEN je do sada realizovao preko 70 projekata i 1500 akcija.

Društvo mladih ekologa Nikšić je

U periodu od 2014-2016 godine kao jedan od tri nacionalna predstavnika učestvovalo u radu ECF Foruma za životnu sredinu i klimatske promjene (Environment and Climate Regional Accession Network) koji je pod menadžmentom Evropske Komisije, potpomaže zainteresovane strane u razmjeni informacija i iskustava vezano za pripreme pred ulazak u EU.

Dobitnik priznanja „Organizator volonterskog rada“ koje dodjeljuje Asocijacija za demokratski prosperitet „Zid“ u saradnji sa Organizacijom za bezbjednost i sardanju u Evropi (OSCE), Misija u Crnoj Gori u cilju afirmisanja volonterskog rada i promovisanja pojedinca, organizacija, institucija i privrednih lica koja na različite načine utiču na razvoj volonterizma doprinoseći time razvoju cjelokupnog društva i pojedinca u njemu

U periodu od 2008-2012 godine bilo je član Nacionalnog savjeta za održivi razvoj Crne Gore-najveće savjetodavno tijelo Vladi Crne Gore za pitanja održivog razvoja.

Jedan od osnivača Balkanske ekološke mreže 2001. godine (Drama/Grčka) i nacionalni koordinator.

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu