MANS

MANS je nevladina organizacija koja se bori protiv korupcije i organizovanog kriminala koji utiču na Crnu Goru.

Mi vidimo Crnu Goru kao pravedno, otvoreno društvo aktivnih i slobodnih građana sa državom koja služi javnom interesu.

Naši ciljevi:

Smanjiti prostor za djelovanje organizovanog kriminala

Smanjiti korupciju na visokom nivou

Povećati transparentnost i odgovornost institucija i unaprijediti građansku kontrolu njihovog rada

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu