NVO Da zaživi selo

NVO “Da zaživi selo” je osnovana 2009 godine.

Ciljevi organizacije su: opstanak i razvoj pljevaljskih sela, promovisanje turističkih potencijala sela, povezivanje ruralnog sa urbanim, planiranje i uređenje prostora, zaštita životne sredine, podržavanje zdravih stilova života, rad sa mladima na njihovom uključivanju u sve sfere društvenog života sela i grada.

Realizovali smo do sada oko 40 projekata iz oblasti omladinske politike (izrada Lokalnog plana akcije za mlade za Pljevlja, Šavnik, Plužine, Rožaje; osnivanje Omladinskog kluba u Pljevljima i dr.), ruralnog razvoja (uređeno i opremljeno sa parkovskim mobilijarom 4 pljevaljska izletišta, rekonstruisana 2 viseća seoska mosta preko rijeke Ćehotine, rekonstrukcija vodenice u selu Nange, podjela oko 20 plastenika licima sa sela), zaštite životne sredine (snimljeni i emitovani eko filmovi “Rijeka Ćehotina” i “Pljevlja degradirani grad”, pokretanje ekoloških inicijativa za Pljevlja, čišćenje rijeka, pošumljavanje sa oko 20 000 šumskih sadnica) i zapošljavanja nezaposlenih lica na području opštine Pljevlja (uposleno preko 60 lica sa evidencije Biro rada Pljevlja na period od 2 do 6 mjeseci preko programa Javnih radova i projekata zapošljavanja).

Kontaktirajte nas: +382(0)68 463 445

Pišite nam: [email protected]

Kontaktirajte nas na društvenim mrežama:

10 + 6 =

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu