O nama

Nevladine organizacije Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP), Sjeverna zemlja, Društvo mladih ekologa Nikšić i Zelena akcija/Friends of the Earth iz Hrvatske realizuju projekat „Jačanje kapaciteta za bolju životnu sredinu u Crnoj Gori“ koji je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.

Kao jedna od projektnih aktivnosti predviđeno je osnivanje koalicije nevladinih organizacija za praćenje procesa pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27.

 

Koalicija

Koalicija je zamišljena kao otvorena platforma za zajedničko praćenje i učešće organizacija civilnog društva u procesu zastupanja i promovisanja evropskih tekovina u oblasti životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori koja će kroz svoje djelovanje doprinijeti kvalitetu i transparentnosti pregovaračkog procesa, a dugoročno gledano i izgradnji institucija koje brinu o stanju životne sredine

Cilj koalicije 27

Cilj naše koalicije je da doprinese kvalitetu, transparentnosti i što bržem savladavanju zahtjeva EU u okviru pregovaračkog poglavlja 27. Ovo će se postići kroz zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisnaju evropskih tekovina u oblasti životne sredine

Smatramo da se aktivnim učešćem civilnog sektora kroz proces monitoringa daje doprinos kvalitetu pregovaračkog procesa a dugoročno gledano i izgradnji institucija koje brinu o stanju životne sredine.

Misija koalicije

Misija koalicije je da zagovara i podstiče učešće javnosti u procesu pristupnih pregovora Crne Gore sa EU i predlaže rješenja koja će doprinijeti zaštiti i unaprijeđenju životne sredine i kvalitetu života građana

Vizija koalicije 27

Naša vizija je očuvana životna sredina, prirodni resursi i prostor kao osnova održivog razvoja Crne Gore, za dobrobit ljudi i prirode

Aktivnosti

U

Monitoring i evaluacija dokumenata u procesu pregovora u okviru Poglavlja 27

l

Priprema komentara, izvještaja, sugestija i predloga za unaprijeđenje strategija i drugih pravnih akata koji će se donositi u toku procesa pristupanja

Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva aktivnih u oblasti životne sredine i klimatskih promjena.

Komunikacija sa institucijama EU i njihovim predstavnicima (slanje izvještaja, komentara)

Komunikacija sa institucijama u Crnoj Gori relevantnim za proces integracija u EU

w

Komunikacija sa zainteresovanim stranama koje mogu doprinjeti boljem pozicioniranju Koalicije u praćenju pregovora u okviru poglavlja 27

Uticaj na povećanje svijesti javnosti o važnosti praćenja toka pregovaračkog poglavlja 27 i to direktnom komunikacijom kroz kampanje, kako i putem mass medija i društvenih mereža

Predlog strukture Koalicije 27:

Koalicija 27 je otvorena platforma za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva u procesu Evropskih integracija u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori.

 

Članstvo

Članstvo i istupanje iz ove koaliciju je na dobrovoljnoj osnovi.

 

Odluke

Odluke u Koaliciji donose se jednoglasno

 

Struktura Koalicije 27

Koordinator

Sekretar koalicije

 • koordinira rad Koalicije;
 • obavlja administrativne i tehničke poslove vezane za rad Koalicije;
 • organizuje redovne sjednice Koalicije i pruža podršku radu koordinacionig tima;
 • prati medijske sadržaje vezane za aktivnosti Koalicije i oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja;
 • prikuplja informacije i obavještava članice Koalicije o aktivnostima u oblastima od interesa Koalicije;
 • odgovara za izradu i administraciju mejling liste Koalicije u cilju što kvalitetnijeg informisanja i koordinacije rada članica Koalicije;
 • pruža podršku Koaliciji prilikom pisanja analiza i izvještaja o javnim politikama.

Koordinatora/Sekretara bira koordinacioni tim.

Kordinacioni tim

 • odobrava radne planove i planove monitoringa
 • odobrva zajedničke dokumente pripremljene od strane Koalicije: izvještaje, analize, komentare, pozicione papire,…
 • odobrava članstvo (aplikaciju i dostavlja Skupštini na dalje odlučivanje )
 • bira Sekretara koalicije kojeg predlažu članovi koordinacionog tima
 • predstavlja Koaliciju u javnosti
 • sprovodi konsultacija sa članovima Koalicije prilikom pripreme izvještaja o stanju u podoblastima poglavlja 27;

Skupština

 • Skupštinu čine svi članovi koalicije

Skupština se sastaje redovno 2 puta godišnje. Vanredni sastanci mogu se sazvati po potrebi.

Sastanke Koalicije saziva i vodi Koordinator Koalicije.

U slučaju hitnosti moguće je organizovati i elektronske sjednice

Napomena: Po potrebi zbog značaja teme i interesovanja članova Koalicije moguće formiranje radnih grupa na različite teme.

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama