Crnogorsko Društvo Ekologa

Crnogorsko Društvo Ekologa je nezavisna i neprofitna organizacija civilnog društva osnovana 10.08.2012. u Podgorici.   Svojim djelovanjem, Crnogorsko Društvo Ekologa teži da ponudi efikasni i efektivni model u rješavanju postojećih izazova na polju očuvanja i unaprijeđenja prirode i zaštite životne sredine. U tom kontekstu, organizacija u svom radu njeguje interdisciplinarni pristup u ovoj oblasti, koji omogućava podizanje vrijednosti odnosno stalnu valorizaciju prirodnih potencijala i primjenjuje principe održivog razvoja. Ovakvim pristupom organizacija se pored zaštite, bavi i predlaganjem opcija za rješavanje određenih ekoloških problema, a sa druge strane daje i prijedloge za socio-ekonomsku valorizaciju zaštićenih područja.

Vizija

Boomerang power of nature! Ekološki zrelo društvo sposobno da valorizuje prirodne potencijale, poštujući i primjenjujući principe održivog razvoja.

Misija

Podsticanje kolektivne odgovornosti svih aktera u zajednici za smanjenje štetnih uticaja na životnu sredinu i realizaciju eko programa koji doprinose svim aspektima održivog razvoja – socijalnim, kulturnim, ekonomskim i ekološkim.

PROGRAMI

Biodiverzitet i održivo upravljanje resursima

Očuvanje i zaštita staništa biljnih i životinjskih vrsta kroz održivo upravljanje resursima;

Inovacije u životnoj sredini kroz praksu održivog upravljanja

Podsticanje socio – ekonomske valorizacije ekoloških potencijala Crne Gore, kroz primijenjeni, inovativni i kreativni pristup ekologiji

Zakonska regulativa i podsticanje građanskog aktivizma

Unapređenje zakonske regulative i podsticanje građanskog aktivizma u oblasti zaštite životne sredine

Kampanja o upravljanju vodama

Kampanja o Natura 2000 staništima

Kampanja o upravljanju otpadom

Kampanja o energiji i klimatskim promjenama

Više informacija o nama možete naći na našem sajtu