Podgorica, 14.04.2021. – Sekretarijat Energetske zajednice je usvojio žalbu Koalicije 27, registrovanu pod brojem ECS-13/21, te najavio preispitivanje slučaja istraživanja ugljovodonika u Crnoj Gori u roku od najviše šest mjeseci.

Koalicija 27 je predala žalbu za pokretanje postupka prema članu 90. Sporazuma Energetske zajednice, nakon čega se zadužuje Ministarski savjet Energetske zajedince da razmotri obrazložene zahtijeve, utvrdi postojanje ozbiljnog i upornog kršenja obaveza po ovom Ugovoru od strane Crne Gore (čl.91 i 92.). Rezultat ovog procesa može biti donošenje odluke o suspendovanju određenih prava koja proizilaze iz primjene ovog ugovora na dotičnu stranku.

Koalicija 27 će u narednom periodu dostavljati dokaznu dokumentaciju i sarađivati sa Sekretarijatom o preduzetim koracima od strane organizacija civilnog društva i građana na državnom, regionalnom i evropskom nivou, administrativnim i sudskim postupcima kao i drugim zahtjevima koje je potrebno preispitati u postupku.

Istraživaće se pitanja vezana za primjenu Direktive o procjeni uticaja određenih javnih i privatnih projekata na životnu sredinu u dijelu koji se odnose na efikasan / značajan proces javnih konsultacija. Takođe, posebna pažnja biće usmjerena na praćenje Opštih smjernica klimatskih ciljeva za 2030. godinu za ugovorne strane Energetske zajednice, posebno uzimajući u obzir nove klimatske ciljeve EK za smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte za 55% do 2030. Dodatno, pratiće se i preporuke Ministarskog savjeta Energetske zajedince za izradu integrisanih nacionalnih energetskih i klimatskih planova ugovornih strana.

Drago nam je da je Energetska zajednica našla sluha za probleme na koje ukazujemo više od pet godina. Sa druge strane, porazno je da naša Vlada ne želi da preispita zloupotrebu regulative učešća građana u procesima donošenja odluka, stane na kraj kršenju osnovnih ljudskih prava i razvoju nazadne ekonomije zasnovane na fosilnim gorivima u vremenu klimatske, ekološke i socijalne krize. Eksploatacija nafte i gasa iz podmorja Crne Gore nema društveni konsenzus, te nas vodi u sve dublju zavisnost od fosilnih goriva u kontekstu države sa skromnim finansijama i mogućnostima za zeleni oporavak i čistu energetsku i socijalnu tranziciju.

Share This

Podijelite članak

Podijelite ovaj članak sa vašim prijateljima!