Koalicija 27: Vazduh u Bijelom Polju bio zagađen 105 dana

Koalicija 27: Vazduh u Bijelom Polju bio zagađen 105 dana

Podgorica, 06.05.2021. (Vijesti iz Bijelog Polja) – Ekološka koalicija 27 objavila je rezultate istraživanja o broju dana sa većom koncetracijom od prosječne PM10 čestica u vazudu. Bijelo Polje je u intervalu od oktobra 2019 do septembra 2020 imalo 105 dana veće...