Virpazar, 19.05.2021. (Ecoportal.me) – Panel diskusija „Razvojni pritisci sa fokusom na komercijalnu gradnju na području Nacionalnog parka Skadarsko jezero i preporukama Savjeta Evrope” održana je juče na Virpazaru.

Cilj panela bio je predstavljanje tematske analize „Razvojni pritisci na prirodno dobro NP Skadarsko jezero sa preporukama“ koja ocijenjuje stanje na jezeru, posebno sa aspekta negativnih pritisaka na zaštićeno područje, uz diskusiju o načinima efikasnijeg sprovođenja preporuka Savjeta Evrope.

Direktorica NVO Green Home, Nataša Kovačević, kazala je da ni nakon više godina, nemamo konkretan rezultat niti implementaciju projekata koji su usvojeni u Savjetu Evrope.

Nedopustiva gradnja na rtu Biški rep

-Ni nakon više godina nemamo efektivni rezultat niti implementaciju projekata koji su usvojeni u Savjetu  Evrope. I dalje se razmatra gradnja na rtu Biški rep koji pripada Nacionalnom parku Skadarsko jezero. Mi smo izričito protiv planiranje gradnje koju nećemo dopustiti. Prethodnim prostornim planom ova zona nije bila prepoznata kao prva zona zašite što mora biti ispravljeno – dodala je Kovačević.

Kako je istakla, oni ne mogu odobriti gradnju komercijalnih objekata na Skadarskom jezeru.

-Nacionalni park postoji u cilji očuvanja prirode i tradicionalnih odlika tog prostora. Prethodni prostorni planovi bili su neadekvatni i tome jednom treba da se stane na kraj – navela je Kovačević.

Potrebno je, kako je dodala, razvijati izletnički turizam na Skadarskom jezeru.

Fokus na tradicionalnoj gradnji 

-Potrebno je da se fokusiramo na male strukture i tradicionalnu gradnju. Turistima je interesantno upravo tradicionalno graditeljstvo i pejzaž koji je zanemaren – kazala je Kovačević.

Državni sekretar za ekologiju Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Danilo Mrdak, istakao je da će se suprotstaviti svakoj nelegalnoj gradnji i neprimjerenim rješenjima kojim se u Nacionalnim parkovima predviđa izgradnja kazina ili razvoj jahting turizma.

-Odlučili smo da određeni djelovi Crne Gore, koji imaju izuzetnu vrijednost u smislu biodiverziteta i geomorfologije, moraju biti  posebno tretirani. Svjedoci smo da je apsolutno odsustvo vizije i cilja, grad Budvu pretvorilo u sinonim potpune havarije prostora. Iz tog razloga je u Kotoru prije dvije godine uveden moratorijum na gradnju kao posljedica prijetnje da će UNESCO skinuti grad sa liste zaštićene svjetske kulturne baštine – dodao je Mrdak.

Govoreći o gradnji na rtu Biški rep i mjestu Porto Skadar lake, Mrdak je kazao, da su za njih Državne studije lokacije (DSL) urađene protivzakonito, konkretno DSL „Mihailovići”, i da Prostornim planom područja posebne namjene za Skadarsko jezero nije bila predviđena izgradnja turističkog kompleksa na tom području.

Direktor Nacionalnog parka Skadarsko jezero, Aleksandar Bulatović, istakao je da će uložiti napor da se pronađe najbolji model koji bi se poboljšao trenutno stanje.

-Naš stav je jasan i nadam se da ćemo imati ovlašćenja da reagujemo u samom Nacionalnom parku – kazao je Bulatović.

 

Skadarsko jezero – unikat

Milan Knežević, član neformalnog Udruženja građana Virpazara, istakao je da je Skadarsko jezero za Evropu unikat, i da ga kao takvo treba sačuvati.

-Projekat Mihailovići je tipičan primjer dešavanja u Crnoj Gori, odnosno slika Crne Gore u malom. Mi smo kao društvo u konfliktu, napišemo zakone, a onda kada sve treba da se implementira, nećemo ili ne znamo. Ako bi se dozvolio projekat Mihailovići, onda bi svi željeli da grade. Kada bi izgradili naselje koje je dva puta veće od Virpazara, imali bi problem prije svega zbog otpada. Ukoliko se ne riješi problem otpada, nećemo ući u Evropsku uniju – zaključio je Knežević.

 

 

Panelu su juče prisutvovali i brojni mještani, koji si izrazili negodovanje zbog nelegalne gradnje, posebno individualnih stambenih objekata, ali i krivolova u Nacionalnom parku Skadarsko jezero. Oni tvrde da je potrebno dosta toga uraditi da ovo područje postane održivo i atraktivno za turiste. Kako su zaključili, neophodna je izrada i usvajanje novih planskih dokumenata kao i kontinuiran inspekcijski nadzor nad izradnjom objekata na terenu.

 

Share This

Podijelite članak

Podijelite ovaj članak sa vašim prijateljima!