Komentari Koalicije 27 na UNESCO izvještaj

Komentari Koalicije 27 na UNESCO izvještaj

  Podgorica, 11.06.2019. – Koalicija 27 pozdravlja izvještaj UNESCO misije u dijelu koji se odnosi na uticaj izgradnje auto-puta Bar – Boljare na rijeku Taru. Očigledno je da devastacija koja se mjesecima odvija na rijeci Tari privlači paznju svih relevantnih...