Podgorica, 11.06.2019. – Koalicija 27 pozdravlja izvještaj UNESCO misije u dijelu koji se odnosi na uticaj izgradnje auto-puta Bar – Boljare na rijeku Taru.

Očigledno je da devastacija koja se mjesecima odvija na rijeci Tari privlači paznju svih relevantnih međunarodnih instanci, ali ne i nadleznih institucija u Crnoj Gori.

Evropska komisija je u  izvještaju za Crnu Goru bila jasna da je devastacija Tare činjenica,  te da se i u procesu pristupanja CG ka EU mora tretirati kao vrlo ozbiljna i relevantna.

Izvještaj UNESCO-a takođe ukazuje na jasnu devastaciju rijeke Tare uzrokovanu gradnjom autoputa.

Iako je postojalo 20 mogućih rješenja za odabir rute auto-puta UNESCO je mišljenja da je mogla biti izabrana ruta koja ima manje negativnan uticaj na životnu sredinu.

U Planu remedijacije i praćenja stanja životne sredine navodi se da “izvođenje radova koji prodrazumijevaju regulaciju ovakvog bujičnog vodotoka ne mogu se definisati kao negativni uticaji na životnu sredinu“, uprkos tome izvještaj UNESCO misije navodi da je upravo plavni karakter rijeke, bujičnog tipa od suštinskog značaja za očuvanje ekološke vrijednosti rijeke Tare.

Konstatuje se da će radovi u koritu rijeke Tare, dovesti do toga da ovo  postane područje sa niskom biološkom raznovrsnošću, dok će osnovne vrijednosti biodiverziteta i karakteristike obilježja staništa  plavnih područja biti izgubljene. Rijeka se transformiše u strogo regulisanu rijeku sa ograničenim kanalom, što će drastično promijeniti ekološki karakter ovog dijela rijeke.

Sve ovo jasno potvrđuje ozbiljnu devastaciju rijeke Tare,  na šta je civilni sektor ukazivao u prethodnom periodu, iako je resorno ministarstvo sve navode civilnog sektora okarakterisalo kao „ plasiranje manipulacija i dezinformacija“.

Imajući u vidu da je resorno ministarstvo pozvalo javnost da vjeruje mišljenju UNESCO-a, očekujemo da će isto imati sluha, te da će situaciju na Tari shvatiti ozbiljno i napraviti planove hitne sanacije i revitalizacije koje ćemo započeti sada, a ne nakon što gradnja autoputa bude završena.

UNESCO misija je bila jasna u dijelu preporuka, uključujući i da je neophodno redovno izvještavanje UNESCO-a o aktivnostima, te apelujemo na sve relevantne institucije da ispoštuju preporuke.

Share This

Podijelite članak

Podijelite ovaj članak sa vašim prijateljima!